Met trots en plezier draag ik bij aan het onderwijs in mijn rol als:


Adviseur

Sinds 1994 ondersteun ik (samenwerkende) scholen bij beleids- en organisatieontwikkeling, als procesbegeleider, expert, projectleider of secretaris.

Redacteur

Ik ben (hoofd)redacteur van De Nieuwe Meso en Regelingen Onderwijs. Ook bied ik redactionele ondersteuning bij externe communicatie en redigeer ik (wetenschappelijke) publicaties.

Blogger

Reflecties op mijn advies- en redactiewerk die ik het delen waard vind, verwerk ik van tijd tot tijd in mijn blog.